TARİH

22 Mayıs 2019  11.00 – 17.00

KATILIM ÜCRETİ

450 TL

ETKİNLİK MEKANI

Casaba Atlı Spor Klübü / Kasaba – Ömerli 

ATLARLA EĞİTİM ATÖLYESİ
"’Atlarla Etkin , Çevik İletişim ve Kişisel Farkındalık (OutDoor WorkShop)"

Neden ATLAR?

Atlardan öğrenecek çok şeyimiz var…

Elinizde ipin ucu dizginler at sizin onu nereye yönlendireceğinizi bilmeden sizden aldığı mesajlar ve komutlarla yönünü tayin ediyor ama onu ürküten en ufak bir detayda bir bilinmezlik duvarı ile karşılaşıp atın sizi ne yöne meyledeceğindeki kestirilmezlik at biniciliğinde ezber yok sözlerini fısıldıyor. İşte paradigma dışına bir adım atıldı.

Atlar yolumuza hangi zorluklar çıkarsa çıksın her zaman bir “b” planının kapısını açan, daha güçlü ve daha esnek insanlar olarak ilerlememizi sağlayan dünyanın en güçlü şifacılarındandırlar.

Motor sinir sistemi, refleks, koordinasyonunuz gelişirken kişisel yeteneklerinizi zorlamaya devam ederek, öğrenerek ve farkındalığı arttıarark gelişirken, büyülü ahengii yakalama yolunda her yaştan ve yetenekten at binicilerle ve dahi atlarla birlikte hareket etmek kendinizde ve kendinizde olmayandaki eksiklikleri tamamlama tutkusunu paylaşmak eşsiz bir deneyim. Yapmaya çalışıp ta yapamadıklarınıza yeniden göz atmanızı sağlar . Sizi yaratıcı bir şekilde düşünmeye teşvik eden bir ortamda denge, koordinasyon ve güç üzerine odaklanır.

Kendince bir yol tutturup doludizgin yaşayıp hayatın anlamını keşfetme yolunda bir arpa boyu “adeta” yürünmüş hissi veren kadar yol katetmiş insan için; hayat yolunda giderken ya da yoldan çıktığında işleri hâle yola koyacak yolunu bekleyeceğiniz tutku ile sarılacak güzel uğraşılar gereklidir bazen. Insani acı ve işlevsizlikten kurtaran, kan dolaşımı ve solunum sistemini iyileştiren, aklını ve vücudunu keskinleştiren, adalelerini,omurgasını, ve eklem hareketliliğini güçlendiren ,dengeleri statikte sınırlamayıp dinamik kılan , farkındalığını ve sezgisini kuvvetlendiren, kontrol yeteneğini arttırırken herşeyin aslında kontrol edileblir olmadığını da yeniden hatırlatan, sabrın ve emeğin kıymetini tekrar tekrar yaşatan eğlenceli ve tatmin edici bir uğraşı.

Bu düş dünyasında temel destek elemanlarımız omurgamız, aklımız ve yüreğimizle hızlanacağız , yavaşlayacağız, duracağız.

Korkuyu ve kaygıyı nasıl azaltabilir, cesaret yaratabilir ve kendinizi nasıl güçlendirebilirsiniz? Sıkı ayak parmaklarınızı nasıl gevşetirsiniz? Nasıl odaklanırsınız? Bu soruların cevapları atlarla insanlar arasındaki benzersiz dinamik etkileşimde gizli.

Zihninizin Ve Yüreğinizin Kas-İskelet Yapısını Güçlendiren Lider Ve Takipçinin Tanımlarını Başiniz Omzunuz, Kalçanız,Diziniz Ve Topuğunuz Üzerindeki Hakimiyetle Yeniden Gözden Geçirten Bir Mucizedir At Binii-ciliği Ve Atlarla İletişim Kan Dolaımınıza Girer Girmez ,Bağışıklık Sistemini Güçlendirmeyi Mümkün Kılar , Güçlü Ve Zayıf Yönlerinizi Tanımanıza Aracılık Eder Atlarla İletişim.

Hayatınızın içine katmakan büyük bir keyif alacağınız sofistike akıllı can dostlardır onlar. Yürürlerken ağırlık merkezi üç boyutlu yer değiştirir . Bu eğitim esnasında da zihniniz “Bedenin anatomisini ve zihnin süreçlerini tanıma” egzersizleriyle ve temel bilgileriyle birlikte sürekli üç boyutlu yer değiştirecek yaşamda kalıcı başarıyla , mutlu , sağlıklı bir hayatı sizin ayrımaz bir parçanız yapacaktır.

Eğitim esnasında atlar izlenecek, yaşam alanına yaklaşacak ve 1 seyis sürece refakat edecektir

Müfredatının temel ana başlıklarından seçkiler ve kazanımları

• İnsan Zihin Haritası ve Beyin Kimyasının ABC’sini tanıma
• İnsanda Şartlanmanın Doğasını Tanıma
• Analitik, Sratejik Düşünce süreçleri
• Hayatı ezbersiz yaamanın değeri ve paradigma dışı düünce
• İnsanın hareket patterni ve kasların kasılmasının dinamiği
• Beyin Hafızası ve Kas Hafızası nedir
• Dengenin Yaşamdaki önemi
• Bağlılık Bağımlılık ikileminde atların yeri
• Yer çekiminin farkındalığında iletişim ve etkileşim geliştirme
• Hızlı ve isabetli karar verme yeteneğinin gelitirilebilmes ve B Planı
• Sözsüz iletiimde diksiyon ve hitabeti kavrama becerisi
• Ruh -Beden algısı farkındalığında özgüven geliştirme
• Güven verici hızlı tepki gösterebilme ve cevap esnekliği
• Atlarla iletiimde Strateik ve Bütünleştirici Müzakere dilinin yaratılması
• İstikrar içinde değişime ve dönüşüme açılma noktası yakalamak
• Hareket repertuvarının genişlemesinin sağlıklı ozdeger gelişimine katkısı
• Fiziksel temasa dair önyargılı tabuların, sevgi saygı ve dğere dayalı dokunma biçimleri ile yer değitirmesi
• Fiziksel hem de zihinsel olarak esneklik ve çeviklik geliştirme
• Özgüvenli bir Sosyal uyum yakalama becerisi
• Temel koordinasyon gelişimi esnasında bağımsız olabilme yetisinin sınırları farkındalığı
• Coskunun içinde iken İç durgunluk yakalama ve endişeyi dıarıda bırakma becerisi
• Rekabet , sinerji ve işbirlikteliği dinamiklerini tanıma
• Kişisel, zihinsel, duygusal, profesyonel geliim ve farkındalık
• Sosyal duygusal bilişsel farkındalık
• Hareketin doğasını tanıma ve Kinestetik öğrenme
• Duygu ve hareket arasında bağ kurma yetisi kazandırma
• Sözsüz iletişim becerisi geliştirme,
• Koşulsuz ve yargılanmadan , yaratıcı iletiişim deneyimleme ve gelitirme olanağı
• Ezbersiz yaşayan liderin yaratılması
• Dikkat ve konsantrasyon arttırmak için
• Fiziksel güç, denge ve esneklik , koordinasyon ve zihinsel gelişimi arttırma
• Hızlı karar verme
• Ârızılara, sorunlara müdahale edebilme becerisi
• Eklem hareket acıklığı güüc koordinasyon farkındalığı
• Atlar sayesinde öz-disiplin, problem çözme, iletişim kurma bicimine bakış
• Atlar sayesinde gelişime açık yönlerin ortaya çıkarılması ,farkındalık .
• Atlar sayesinde Sert güç, yumuşak güç, ayrımının farkındalığı
• Atlar sayesinde sınırları belirleme ve başkalarının sınırlarına saygı duyma.
• Atlar sayesinde stratejik iletişim, farkındalığı
• Atların eğitimi sabır gerektirirdiği gibi Atlar sayesinde sabırlı olma becerisi geliştirmek .
• Atlar sayesinde fiziksel hem de zihinsel olarak esnek ve çevik olmak
• Atlar bize azimi öğretir.
• Iyi bir dinleyici ve beden dili okumanın önemini hatırlatır
• Sınırları belirleme ve başkalarının sınırlarına saygı duyma.
• Atlar bize sorumluluk , sadakat ve bağlılık öğretir. …
• Atlar bize koordinasyonu , ağırlık merkezini ve dengeyi öğretir.
• Atlar bize kendinden emin bir lider olmayı öğretir.
• Farklı kişilikleri ve farklı duygusal tepkileri anlama becerilerini ve hissini gelitirri
• Korkunun kimyası ve korkuyu cesaretle birlikte tanıma ve algıama
• Güven inşa etme
• Hedefe ulam akonusunda Iddialı kararlı ama tehdit edici olmamanın önemini anlama

H.Çiğdem Yorgancıoğlu

Program Yürütücüsü

Boğaziçi Üniversitesi – İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Ekonomi mezunu. Yeminli Tercüman – Bilişim, Telekomünikasyon ve Enerji, FMCG ve Genel Üretim ve Hizmet Sektörü Sözleşmeleri ile ilgili risk değerlendirme konusunda Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişi – Tedarikçi Denetçi – Sözleşme (Ticari) Risk & Kurumsal Danışmanı, Eğitimci, Boğaziçi Üniversitesi, Haliç vb. üniversitelerde Visiting Profesör olarak seminerler vermekte. Motivasyonel Konuşmacı. Dünya Gezgini (Toplam ziyaret edilen 100 ülke) – Resim ve Teatral Performans Sanatçısı. Yazar – Dalgıç – Lisanslı Yüzücü.
İngiltere de Hukuk sertifika programını tamamlanması sonrası 27 yıllık iş deneyimine sahip olup, çeşitli şirketlerde yöneticilik (Dış Ticaret Müd / Finans Müd), (Satınalma, Tedarik, Sözleşme Yönetimi) uzmanlık görevindeki deneyimine istinaden Bilgi Teknolojileri, İletişim, Telekomünikasyon, Gıda, FMCG, Lojistik, Farmakoloji, Dış Ticaret vb. sektöründe teknik satınalma, sözleşme riskleri ile ilgili “Paradigma Yaşam Boyu değişim” modülleri altında Yaratıcı düşünce ile değişime uyum ve Liderlik, İletişim, Kurumdaşlık, Vücut Dili ve Nefes Teknikleri, İkna ve Müzakere Teknikleri, İleri Müzakere teknikleri ve Diplomasi, Çatışma Çözümü, Zor Müşteri ve İnsan Yönetimi, Kişisel ve Kurumsal Dinamizm, Lojistik, Sosyal Medya, Çağrı Merkezlerinde Etkin İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, HR İşe Alım Mülakat Teknikleri, Etkin Tahsilat İkna Yönetimi konusunda Türkçe ve İngilizce eğitmenlik, mentorluk hizmeti vermektedir.

Beş kıtada dolaşan bir dünya gezgini ve aynı zamanda Türkiye, Yurt dışında sergiler / performanslarla sunum yapan, ülkelerin diplomatları büyük elçileri ya da çeşitli uygarlıkların kabileleri ile röportajlar yapan yurt dışında ülkemizi temsil eden bir sanatçı olan ve kariyer ile birlikte sıra dışı yaşam becerilerini, paradigma dışı düşünce sistemini hayatında bizzat uygulayarak yaşayan, dünya gezilerindeki deneyimlerini TRT de Seyyah programında ve konuk olarak katıldığı TV programlarında anlatan H. Çiğdem Yorgancıoğlu Barış ve Eğitim konulu çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de uğraşmaktadır. Hali hazırda RICHLEND adlı NGO Platformun da kurucu ortağıdır.

İlk kitabı 2003`te yayınlanan Yorgancıoğlu’nun Nemrut Kommagene festivali anısına yazdığı şiirlerin CD ve kitap satış gelirleri Valilik tarafından Doğuda eğitime ve Turizm tanıtımına aktarılmaktadır. 2. Kitabı şu anda 65 bin öğrencinin ders kitabı olarak okuduğu, geliri yine 65 bin öğrenci ders gereçleri ve projelerine aktarılan bir kitaptır. Bu kitap yine Valilik tarafından Kültür yayını olarak basılmıştır. Çeşitli illerde Kültür Turizm Bakanlığı Valilik ve Belediyelerin düzenlemiş olduğu Uluslararası festivallere Konuşmacı, Eğitimci, Sanatçı ya da Jüri üyesi olarak katılan Yorgancıoğlu Türkiye’de eğitim, resim ve makalelerinde anagramları da kullanarak “Oulipo” tekniğini uygulayan ilk kişi olarak da tanınmaktadır. Türkiye’yi Büyükelçilik ve Ticaret Odası destekli olarak Yurt dışında temsil eden bir sanatçı ve eğitmendir.

Çalışmanın Şekli ve Katılım:

• Atölye, Davranış Bilimi Uzmanlarımız ve Fikir Önderlerimiz eşliğinde gerçekleşecektir.
• Atölye çalışmasının tüm malzeme ve dökümantasyonları programımıza dahildir.
• Kayıt önceliği kontenjan kısıt sıralamasına göre alınacaktır.
• Tüm katılımcılarımıza Mytology Gelişim Katılım Sertifikası tanzim edilmektedir.
• Kayıt formu ve Ayrıntı bilgi için web sitemizden online destek alabilir,
• 0850 840 0 545 nolu telefonumuzdan gelişim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Etkinliği Beğendiniz mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Etkinlikler:

16 Mayıs 2019

16 Mayıs 2019

16 Mayıs 2019