TARİH

11 haziran 2019 19.00 – 22.00

KATILIM ÜCRETİ

250 TL

ETKİNLİK MEKANI

Bahariye / Kadıköy

TANGO İLE KİŞİSEL GELİŞiM FARKINDALIK, İLETİŞİM VE LİDERLİK ATÖLYESİ

İster lider ister takipçi olsun Tango yapan her kişi potansiyel bir “Strateji ve İş Geliştirme Süreç Yöneticisi”dir

Kişisel, zihinsel, duygusal, profesyonel. anlamda sizi geliştirecek,  Analitik düşünme ekillerinize yeni sentezler oluşturacak  ve  sizde zaten var olan  bir yön duygusunu size hatırlatacak  (sense of direction) sizi  daha duyarlı, daha insan yapacak, kalbinizi İ gülümsetirken ,yüzünüze  ritme  eşlik eden tebessümü koyacak  dokunaklı ve ahenkli bir güzellik var . adı Tango. enstürmanları ve partnerini  ya da bir diğer deyişle bir takım arkadaşını duyarak dans edenler, kuralların içinde doğaçlamaları yaratanlar  ve dahi    fiziksel temasa dair önyargılı  tabuları yıkarak kendini bilen insanın  kendi etiğini ve değerlerini muhafaza etmesiyle yarattığı değer zincirine anlamlı halkalar ekleyenler   için hayatı kucaklıyor.

İçinde yeraldığı topluma değer katmaya  yönelik hedefleri gerçekleştirme azminde olanların ırk, din, etnik kimlik  siyasi düşüncei fiziksel görünüm, sınıf farklılığı,maddiyat temelli zenginlik ve güzellik anlayışı  gibi insanları ötekileştiren ve birbirinden uzaklaştıran,  adaletsizlik duygusunun tezahürüne imkan veren  her tip ayrımcılıktan azade bir şekilde   iki kişilik kolektif bir çabanın başarısıyla dans pisti adeta  zamanın durduğu büyülü bir yer haline geliyor. Tanda başlamak üzere. Tango bir insanlık hali.  Ezberin ve ezberciliğin  son bulduğu bir sınır kapısı. Sosyal duygusal bilişsel olarak sizin gelişiminize  katkıda bulunacak bir olgu için kendi rızanızla konforlu bir şekilde konfor bölgenizden çıkmaya istekli olma hali. Gelişim için çeşitliliğin kazanımlarını  farklı insanlarla dans etmenin  keşfinde farketme becerisi ve bunu önyargı ve varsayım içeren stertiplere dayalı etik örüntülerdeki dogmalardan ayrımsayabilme hali .  gerçek hayatın adeta bir yansıması hali. Göz göze gelmenin yepyeni bir hali. İki insan arasındaki çerçevenin yeniden tanımlanması . Bazen bir terapi ve tedavi hali . Kişinin kendini bilmesi “temet nosce” hali.

İnsan tüm özgünlüklerinin ve biricikliklerinin yanısıra  etkileşimleri olan sosyal bir varlık Bu anlamda varmak istediğiniz menzil üzerinde , herhangi bir konuda yalnız olmadığınızı herhangi bir anda   desteğe ihtiyacınız olabileceğini ve bunu tek başına yapamayacağınızı size hatırlatan bir gerçekliktir tango.  Tango sadece kişisel gelişimden değil, aynı zamanda profesyonel gelişimin, Özgüvenli bir Sosyal uyum sağlamada başarının   anahtarı. Kiminin  kendi kendine belirlenen sınırların ve sınırlamaların kaldırılmasına ya da yeniden tanımlanmasına açılan bir kapı . Dans pisti denen bir tuval üzerinde duygularıyla bir hikaye boyayan sanatçılara dönüştüğünüzü,  her dansınızda  şiir yazdığınızı ve her figürde  tangoyu mısralara döktüğünüzü düşünün . Sosyal dansın ötesinde bir şey  Kolayca bir yaşam biçimine dönüşebilecek tutkunuz var mı?  tango hayattır. Sadece Aşkın,tutkunun  ve arzunun dansı gibi tanımlamalara sığamayacak kadar derinlere açılan  bir yolculuktur tango.  Biriyle “çalışırken” ve Anı paylaşırken, Dikkat toplama ve konsantrasyon sağlam yolu ile İşitsel görsel yanlarını ve algılamalarını geliştirirken ve bireysel  olarak kendini  ifade yolunun önünü açarken  diğer tarafla daha az rekabetçi olmayı öğrenirsiniz. Yaşamınızda tamamlayıcı bir varlık olan kişiyle rekabet etmek  için sebep olmadığını çeşitli görüş ve tercihler  ekseninde ve hayatımızın olmazsa olmazı  denge unsurunun kaçınılmazlığı özelinde  size hatırlatan bir olgu.

Ci-Tango Talks kişisel ve kurumsal gelişim seminer ve atölye çalışmaları Lider Farkındalığında, Fark yaratma ikliminde takipçi lider yaratıcılığının keşfi  belki de bir gün sizi dansa cesaretlendirip, adımlarınızı bir tango kursunda  da nihayetlenebilir elbet ama ilk hedefimiz sizi bu güzellikle tanıştırmak olacak

Statükoyu ve kalıpları aşarak, tazelenerek hayatımızda yeni bir adım atmak istiyorsak içine, müzik eklemek ve ritmi ve dahi ahengi katmak gerek

Eğitim Müfredatının Temel Alanları ve Kazanımları

• İnsanın Hareket Patterni Ve Kasların Kasılmasının Dinamiği
• Beyin Hafızası Ve Kas Hafızası Nedir
• Dengenin Yaşamdaki Önemi
• Bağlılık Bağımlılık İkileminde Dansın Ve Tangonun Yeri
• Yer Çekiminin Farkındalığında İletişim Ve Etkileşim Geliştirme
• Tango Ve Dans İle İnsan Beyin Kimyası Ve Davranısal Boyutunun Analizi
• Dikkat Toplama Ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme
• Bedenin Anatomisini Ve Zihnin Süreçlerini Tanıma
• Zihinsel Ve Fiziksel Blokaj Çözülmesi
• Dansta Strateik Ve Bütünleştirici Müzakere Dilinin Yaratılması
• Dans, Mekan Ve Zaman Algısı Farkındalığı Ve Savunma Mekanizmalarına Giriş
• Tango İle Zor Probleme Ve Zor İnsana Bakış Ve Kavrama
• Proaktif Hazırlık, Uyarıları Doğru Algılama Ve Erken Uyarı Sistemi Geliştirme Becerisi
• Hafife Almaktan, Varsayımlardan Ve Çaresizliklerden Kaçış Becerisi
• Hızlı Ve İsabetli Karar Verme Yeteneğinin Gelitirilebilmes Ve B Planı
• Sözsüz İletiimde Diksiyon Ve Hitabeti Kavrama Becerisi
• Ruh -Beden Algısı Farkındalığında Özgüven Geliştirme
• Güven Verici Hızlı Tepki Gösterebilme Ve Cevap Esnekliği
• Somatik Çalışmalarla Yaratıcılığın Geliştirilmesi
• İstikrar İçinde Değişime Ve Dönüşüme Açılma Noktası Yakalamak
• Hareket Repertuvarının Genişlemesinin Sağlıklı Ozdeger Gelişimine Katkısı
• Fiziksel Temasa Dair Önyargılı Tabuların, Sevgi Saygı Ve Dğere Dayalı Dokunma Biçimleri İle Yer Değitirmesi Fiziksel Hem De Zihinsel Olarak Esneklik Ve Çeviklik Geliştirme
• Özgüvenli Bir Sosyal Uyum Yakalama Becerisi , Baskın Ve Yoğun Düşünce Ve Duyularıın Etkin Ekilde İfade Edilebilmesi
• Temel Koordinasyon Gelişimi Esnasında Bağımsız Olabilme Yetisinin Sınırları Farkındalığı
• Coskunun İçinde İken İç Durgunluk Yakalama Ve Endişeyi Dıarıda Bırakma Becerisi
• Rekabet , Sinerji Ve İşbirlikteliği Dinamiklerini Tanıma
• Kişisel, Zihinsel, Duygusal, Profesyonel Geliim Ve Farkındalık
• Sosyal Duygusal Bilişsel Farkındalık
• Hareketin Doğasını Tanıma Ve Kinestetik Öğrenme
• Duygu Ve Hareket Arasında Bağ Kurma Yetisi Kazandırma
• Sözsüz İletişim Becerisi Geliştirme,
• Koşulsuz Ve Yargılanmadan , Yaratıcı İletiişim Deneyimleme Ve Gelitirme Olanağı
• Ezbersiz Yaşayan Liderin Yaratılması
• Tango İle Strateji Ve İş Geliştirme Süreç Yöneticisi”Nin Lider Haline Getirilmesi

H.Çiğdem Yorgancıoğlu

Program Yürütücüsü

Boğaziçi Üniversitesi – İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Ekonomi mezunu. Yeminli Tercüman – Bilişim, Telekomünikasyon ve Enerji, FMCG ve Genel Üretim ve Hizmet Sektörü Sözleşmeleri ile ilgili risk değerlendirme konusunda Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişi – Tedarikçi Denetçi – Sözleşme (Ticari) Risk & Kurumsal Danışmanı, Eğitimci, Boğaziçi Üniversitesi, Haliç vb. üniversitelerde Visiting Profesör olarak seminerler vermekte. Motivasyonel Konuşmacı. Dünya Gezgini (Toplam ziyaret edilen 100 ülke) – Resim ve Teatral Performans Sanatçısı. Yazar – Dalgıç – Lisanslı Yüzücü.
İngiltere de Hukuk sertifika programını tamamlanması sonrası 27 yıllık iş deneyimine sahip olup, çeşitli şirketlerde yöneticilik (Dış Ticaret Müd / Finans Müd), (Satınalma, Tedarik, Sözleşme Yönetimi) uzmanlık görevindeki deneyimine istinaden Bilgi Teknolojileri, İletişim, Telekomünikasyon, Gıda, FMCG, Lojistik, Farmakoloji, Dış Ticaret vb. sektöründe teknik satınalma, sözleşme riskleri ile ilgili “Paradigma Yaşam Boyu değişim” modülleri altında Yaratıcı düşünce ile değişime uyum ve Liderlik, İletişim, Kurumdaşlık, Vücut Dili ve Nefes Teknikleri, İkna ve Müzakere Teknikleri, İleri Müzakere teknikleri ve Diplomasi, Çatışma Çözümü, Zor Müşteri ve İnsan Yönetimi, Kişisel ve Kurumsal Dinamizm, Lojistik, Sosyal Medya, Çağrı Merkezlerinde Etkin İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, HR İşe Alım Mülakat Teknikleri, Etkin Tahsilat İkna Yönetimi konusunda Türkçe ve İngilizce eğitmenlik, mentorluk hizmeti vermektedir.

Beş kıtada dolaşan bir dünya gezgini ve aynı zamanda Türkiye, Yurt dışında sergiler / performanslarla sunum yapan, ülkelerin diplomatları büyük elçileri ya da çeşitli uygarlıkların kabileleri ile röportajlar yapan yurt dışında ülkemizi temsil eden bir sanatçı olan ve kariyer ile birlikte sıra dışı yaşam becerilerini, paradigma dışı düşünce sistemini hayatında bizzat uygulayarak yaşayan, dünya gezilerindeki deneyimlerini TRT de Seyyah programında ve konuk olarak katıldığı TV programlarında anlatan H. Çiğdem Yorgancıoğlu Barış ve Eğitim konulu çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de uğraşmaktadır. Hali hazırda RICHLEND adlı NGO Platformun da kurucu ortağıdır.

İlk kitabı 2003`te yayınlanan Yorgancıoğlu’nun Nemrut Kommagene festivali anısına yazdığı şiirlerin CD ve kitap satış gelirleri Valilik tarafından Doğuda eğitime ve Turizm tanıtımına aktarılmaktadır. 2. Kitabı şu anda 65 bin öğrencinin ders kitabı olarak okuduğu, geliri yine 65 bin öğrenci ders gereçleri ve projelerine aktarılan bir kitaptır. Bu kitap yine Valilik tarafından Kültür yayını olarak basılmıştır. Çeşitli illerde Kültür Turizm Bakanlığı Valilik ve Belediyelerin düzenlemiş olduğu Uluslararası festivallere Konuşmacı, Eğitimci, Sanatçı ya da Jüri üyesi olarak katılan Yorgancıoğlu Türkiye’de eğitim, resim ve makalelerinde anagramları da kullanarak “Oulipo” tekniğini uygulayan ilk kişi olarak da tanınmaktadır. Türkiye’yi Büyükelçilik ve Ticaret Odası destekli olarak Yurt dışında temsil eden bir sanatçı ve eğitmendir.

Çalışmanın Şekli ve Katılım:

• Atölye, Davranış Bilimi Uzmanlarımız ve Fikir Önderlerimiz eşliğinde gerçekleşecektir.
• Atölye çalışmasının tüm malzeme ve dökümantasyonları programımıza dahildir.
• Kayıt önceliği kontenjan kısıt sıralamasına göre alınacaktır.
• Tüm katılımcılarımıza Mytology Gelişim Katılım Sertifikası tanzim edilmektedir.
• Kayıt formu ve Ayrıntı bilgi için web sitemizden online destek alabilir,
• 0850 840 0 545 nolu telefonumuzdan gelişim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Etkinliği Beğendiniz mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Etkinlikler:

16 Mayıs 2019

16 Mayıs 2019

16 Mayıs 2019