Genel Şart ve Koşullar

Katılımcı birey/firma, siz veya size/sizi; Etkinlik hizmet sözleşmesinde belirlendiği üzere, etkinlik ödemesini yapacak ve sözleşme maddelerinde belirtilen hükümleri yerine getirmekle yükümlü tüzel kişiliği ifade eder.

1. Genel Katılım Koşulları
Etkinliklerimize katılabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır.

2. Ödeme Koşulları
2.1 Etkinlik ücreti ön kayıt yapıldıktan sonra, yani kayıt esnasında;
Banka havalesi veya kredi kartı ile ödenir
Dekontun kayıt için ibraz edilmesi gereklidir.
2.2 Ön kayıt yapılmadan bankaya yatırılan ücret, kayıt hakkı tanımaz.
2.3 Etkinlik ücretinin zamanında hesaba geçmemesi durumunda kayıt iptal edilir. Bu süre
zarfında ilgili etkinlikte yer kalmaması durumunda kurs ücreti iade edilir.
2.4 Etkinlik ücretinin bankaya havale edilmesinde doğabilecek olan her türlü masraflar
katılımcıya aittir.

3. Ücretlendirme
3.1 Kayıt esnasında, Mytology’nin ilgili güncel etkinlik tarihi için geçerli
ücretlendirmeleri sözleşmenin parçasıdır.
3.2 Katılımcılardan değişiklik talebinde bulunulması durumunda; (örn. Etkinlik tarihi ile ilgili
değişiklik veya etkinlik değişikliği) bu işlemler ücrete tabi tutulmamaktadır. Etkinlik
değişikliği sadece istenilen etkinlikte bir yerin olması durumunda mümkündür.

4. Kayıt Sildirmek
4.1 Her türlü kayıt sildirme ve ücret iadesi talepleri sadece yazılı başvuru veya e-posta
ile mümkündür.
4.2 Etkinlik başlamadan 3 iş günü önce kayıt sildirmek mümkündür.

5. Veri Koruma
Kursiyer; kendine ait başvuru, ödeme ve başarı bilgilerini Goethe-Institut tarafınca
elektronik ortamda kaydedilmesini ve kurs bitiminden sonra da, kendisine bilgi ve bülten ulaştırılmasını kabul eder.

6. Mytology mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar vb. gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.

7. Katılımcı Birey / Firma, T.C. Devletinin yürürlükte olan tüm kanunlarına, bu kanunlara, güvenlik, sağlık düzenlemeleri, anti-terörizm yasaları ve düzenlemeleri de dâhil olmak üzere, uygun davranacağını kabul etmektedir.
Katılımcı Birey / Firma, bu sözleşme kapsamında, bu sözleşmeye yapılacak herhangi bir ekleme veya değişiklik için veya taraflar arası herhangi diğer bir bildirim ya da iletişimin, E-Posta veya fax yoluyla gönderilip alınan imzaların, orijinal imzalar gibi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul eder.
Bu sözleşme, T.C. maddi hukukuna tabi olacak ve buna uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.